Åbn undermenuer...

Venstre-højre-akse

Venstre-højre-aksen, der også kaldes for den fordelingspolitiske akse, anvendes til at afbilde partier ud fra deres holdning til omfordeling i samfundet. Længst til venstre placerer man de partier, der går ind for den mest omfattende omfordeling i samfundet, mens man i den højre ende af aksen indsætter de partier, der ønsker den mindste omfordeling.

Som supplement til denne venstre-højre-akse kan man anvende en værdipolitisk akse, hvorpå partierne placeres ud fra deres holdninger til immaterielle værdier, fx tolerance over for flygtninge og indvandrere og ”grønne” værdier.

De to akser kan placeres som akserne i et koordinatsystem, og her kan man så placere partierne to-dimensionalt.

Figurer