Åbn undermenuer...

Leninisme

Betegnelse for den russiske revolutionsleder Lenins udvikling af marxismen især teorien om det elitære avantgarde-parti. Lenin lagde vægt på, at arbejderklassen ikke spontant kunne organisere og fastholde en socialistisk revolution. Derfor måtte der udvikles et parti, der på baggrund af indsigt i den marxistiske historieteori kunne lede arbejderklassen i den revolutionære kamp mod den kapitalistiske samfundsorden og i den efterfølgende opbygning af et socialistisk samfund. Partiet skulle bestå af de mest bevidste og solide arbejdere og revolutionære fra andre samfundsklasser skolet i politisk teori og organiseret i tæt knyttede celler. For at være en effektiv kamporganisation måtte partiet topstyres af den øverst valgte partiledelse. Denne organisationsform kaldes demokratisk centralisme. Lenins partiteori har været grundlaget for de kommunistiske partier overalt i verden.