Åbn undermenuer...

Holdning

Når man generaliserer standpunkter, dvs. finder fællestræk i flere forskellige meninger, taler man om, at en person har en bestemt holdning. Holdninger kan være normative (hvad man bør) eller deskriptive (hvordan virkeligheden ser ud). Som eksempel kan nævnes en autoritær holdning.

Figurer