Åbn undermenuer...

Reproduktionsstrategi

De veje, forældre følger for at sikre, at deres børn tilegner sig de ressourcer – eller kapitaler, som den franske sociolog Pierre Bourdieu kalder dem – som børnene får brug for i samfundet. Den vigtigste strategi er uddannelsesstrategien, dvs. forældrenes fokus på deres børns uddannelse, gennem hvilken de kan opnå det, Bourdieu betegner som kulturel kapital. Denne strategi kan indebære skolevalg, lektiehjælp, gymnasievalg, bogindkøb, privatundervisning osv. Den kulturelle kapital er vigtig i sig selv, men har også værdi, fordi den kan veksles til økonomisk kapital.