Åbn undermenuer...

Opdragelse

Børns og unges personlighed og sociale kompetencer udvikles gennem opdragelsen. Dette sker gennem den primære og sekundære socialisation, dels bevidst fra forældrenes eller andre voksnes side, dels gennem mange forskelligartede påvirkninger fra medier, kammerater osv. Den bevidste opdragelse kan antage mange forskellige former:

  1. En stærkt autoritær og kontrollerende opdragelse, der har til formål at få barnet til at tilpasse sig omgivelsernes krav, som disse defineres af voksenautoriteterne.
  2. En udviklingsstøttende eller demokratisk opdragelse, som lægger vægt på gennem dialog mellem børn og voksne som er ligeværdige - at få formuleret nogle fælles adfærdsformer.
  3. Laissez faire-opdragelse, der overlader det til barnet selv at finde frem til sine egne værdier og en acceptabel adfærd. Den sidste opdragelsesform kan enten være begrundet af ideologisk overbevisning hos opdragerne eller være udtryk for magtesløshed hos disse.

 

 

Figurer

Læs videre