Åbn undermenuer...

Jeg-identitet

Begrebet identitet kan opdeles på forskellige måder, fx i jeg-identitet, personlig identitet, social identitet og kollektive identiteter. Jeg-identiteten, som i denne opdeling er den inderste kerne i et menneskes identitet, er sammensat af dels det biologiske arvemateriale fra forældrene, dels af individets oplevelser og erfaringer gennem barndommen. Jeg-identiteten er afgørende for, at vi mennesker oplever os selv som den samme person fra den ene dag til den anden. Selvom denne kerneidentitet ikke er uforanderlig, er der dog en tydelig sammenhæng i jeg-identiteten over tid.