Åbn undermenuer...

Riesman, David

Den amerikanske sociolog David Riesman (1909-2002) behandlede i afhandlingen ”The Lonely Crowd” fra 1950 sammenhængen mellem samfundsstruktur og socialkarakter. Han skelnede mellem tre forskellige personlighedstyper: det traditionsstyrede individ i det traditionelle samfund, det indrestyrede menneske i det moderne samfund og det gruppestyrede individ i det senmoderne samfund.

 Uddybende forklaring

Den amerikanske sociolog David Riesman (1909-2002) behandlede i afhandlingen ”The Lonely Crowd” fra 1950 sammenhængen mellem samfundsstruktur og socialkarakter. Han skelnede mellem tre forskellige personlighedstyper:

  • I det traditionelle samfund (landbrugssamfundet) var det traditionsstyrede individ den dominerende socialkarakter. Lokalsamfundets, familiens og slægtens traditioner, værdier og erfaringer styrede individets adfærd. Ved afvigende adfærd var den typiske reaktion skamfølelse – ikke bare hos individet selv, men i hele familien/slægten.
  • I det moderne samfund (industrisamfundet) blev det indrestyrede menneske den dominerende socialkarakter. I denne samfundsfase, hvor industrialisering, urbanisering, social mobilitet og arbejdsdeling førte til en individualisering, var det især forældrene og skolen, der stod for socialisationen. Individets indre overbevisning, samvittighed og loyalitet blev styrende for adfærden, og det enkelte menneske måtte selv stå til ansvar for sine handlinger. I stedet for skamfølelse blev skyldfølelse hos det enkelte individ derfor reaktionen på afvigende adfærd.
  • I det senmoderne samfund (servicesamfundet) er det gruppestyrede individ den dominerende socialkarakter. I det rige samfund præget af overflod og ny teknologi er det indrestyrede individs seje udholdenhed og initiativ ifølge Riesman ikke længere så nødvendig. Forældre, børneinstitutioner, kammerater, skolen og ikke mindst medierne står nu for socialisationen. Det gruppestyrede individ spejler sig i omgivelserne (jfr. det narcisissistiske menneske) og er afhængig af andres meninger og anerkendelse fra andre. Den typiske reaktion ved afvigende adfærd vil nu være angstfølelse.