Åbn undermenuer...

Børns adfærd

Børns måde at forholde sig til andre børn på afhænger bl.a. af deres sociale baggrund og deres køn. I forbindelse med leg kan man opstille følgende typiske adfærdsformer:

  • Management-adfærd (især piger med middelklassebaggrund): Barnet viser – som en teaterinstruktør – en evne til at styre legen efter sine egne ønsker, samtidigt med at det er i stand til at medtænke de andre deltageres evner, ønsker og behov.
  • Despotisk adfærd (især drenge med arbejderklassebaggrund): Barnet optræder i legen som ”sociale bulldozere”, der kun har fokus på egne behov og ikke er i stand til at opfatte de andres ønsker.
  • Konformistisk adfærd (især piger fra arbejderklassen): Barnet udtrykker i sin adfærd den mindste fællesnævner i gruppen. Det deltager interesseret i legen, men viser ingen selvstændige initiativer.
  • Zombie-adfærd (børn, som har været udsat for omsorgssvigt): Barnet er med i gruppen uden egentlig at deltage i dennes aktiviteter. Det befinder sig mentalt uden for det sociale liv i gruppen.