Åbn undermenuer...

Anbringelse uden for hjemmet

Hvis kommunen beslutter, at barnet skal anbringes uden for hjemmet, kræves der tilladelse fra bl.a. indehaverne af forældremyndigheden om undersøgelse af barnets forhold. Hvis indehaveren af forældremyndigheden frivilligt giver sit samtykke til at anbringe barnet uden for hjemmet, skal vedkommende være informeret om, hvad der er årsag til anbringelsen, og hvad der er formålet med den. Den unge skal dog selv give sin tilladelse, hvis han eller hun er fyldt 15 år. Giver indehaveren af forældremyndigheden (eller den unge over 15) år ikke sit samtykke, kan børne- og ungeudvalget efter indstilling fra sagsbehandleren i kommunen under visse omstændigheder tvangsfjerne et barn eller en ung. Begrundelsen kan være utilstrækkelig omsorg for barnet eller den unge, vold eller andre alvorlige overgreb og misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge.  Målet med en tvangsfjernelse er normalt at få løst familiens og den unges problemer, så barnet kan komme hjem igen. Har man forældremyndigheden til et barn eller en ung, som kommunen har besluttet at tvangsfjerne, har man ret til gratis advokathjælp. Det samme gælder den unge over 15 år.

Læs videre