Åbn undermenuer...

Indrestyret

Med indrestyring taler vi om, når adfærd styres af normer, som er internaliseret, dvs. er blevet en del af individets personlighed. Samvittighed og pligt spiller en vigtig rolle. Indrestyring er en fremherskende social mekanisme i industrisamfundet. I landbrugssamfundet forud for industrisamfundet var individerne generelt traditionsstyrede, mens man i det senmoderne samfund taler om de gruppestyrede individer.

Læs videre