Åbn undermenuer...

Ontologisk sikkerhed

Ontologi er læren om det værende. Nogle psykologer og sociologer, bl.a. Giddens, taler om ontologisk sikkerhed i betydningen basal sikkerhed, som udvikles i barnets første leveår som en slags basissikkerhed, der også i voksenlivet medvirker til at kontrollere diffus angst. I voksentilværelsen kan også dagligdagsrutiner medvirke til en opfattelse af sikkerhed og tryghed.

Figurer