Åbn undermenuer...

Mead, George

Den amerikanske socialpsykolog George Herbert Mead (1863-1931) har ydet væsentlige bidrag til forståelse af, hvordan barnet gennem kommunikation med ”important others” i dets omgivelser, iagttagelse af disses reaktioner og overtagelse af disses roller (såkaldt ”role-taking”) skaber en selvidentitet (”The I”). Siden skabes en social identitet (”The Me”) ved at barnet frigør sig fra de nære omgivelsers konkrete reaktioner og tilpasser sin adfærd efter forventede reaktioner fra omgivelsernes side. De vigtige personer i barnets omgivelser er blevet erstattet af generaliserede andre, som repræsenterer samfundets og det sociale miljøs holdninger, vurderinger og forventninger til acceptabel og ønskværdig adfærd.

Figurer