Åbn undermenuer...

Bouchet, Dominique

Sociolog ved Syddansk Universitet, der skelner mellem tre socialkarakterer, som han har givet navne fra dyrenes verden:

  • Myren – er det traditionsstyrede menneske, der følger normer og traditioner næsten som en myre, der arbejder livet igennem.
  • Sneglen – er det indrestyrede menneske, der reguleres af de normer og værdier, som er indlært i hjemmet i form af tydelige forventninger.
  • Kamæleonen – er det gruppestyrede menneske. Kamæleonen tilpasser sig omgivelserne, ligesom det gruppestyrede menneske gør det i det senmoderne samfund.

Læs videre