Åbn undermenuer...

Kernefamilie

En familie kan være mange ting. Siden 1800- tallet har begrebet især været brugt om en kvinde og mand, der indgår ægteskab og får ét eller flere børn (kernefamilien). Familien er beskrevet af forskellige teoretikere. I den funktionalistiske tradition betones familiens samfundsbevarende opgaver. Gennem socialisering og rolledifferentiering opretholdes de grundlæggende mønstre i samfundet. Empirisk er rolledifferentieringen bl.a. belyst gennem undersøgelser af arbejdsdeling i familien. Familiens udvikling går i retning af større individualisering den enkeltes muligheder for at realisere sig selv står i fokus. Familien tages ikke for givet på samme måde som tidligere, men er i stedet noget man kan vælge til og fra.