Åbn undermenuer...

Patchwork-identitet

Betegnelse for en identitet, der er sammensat af mange forskellige aspekter og påvirkninger. I det senmoderne samfund er det nødvendigt for det enkelte individ, at man både kan tilpasse sig de stadigt skiftende normer, værdier og udviklingstendenser og samtidig fastholder friheden til at vælge, om man vil tilpasse sig eller ej. Det afgørende for, om man har det godt, bliver, om man kan få de mange identiteter, bl.a. seksuel identitet, arbejdsrelateret identitet, kønsrolleidentitet og etnisk identitet, til at hænge sammen. Gennem det meste af tilværelsen vil det senmoderne menneske have vide muligheder for at arbejde med sin egen individuelle identitet, fx via Facebook, dating-portaler, reality-shows, personlige hjemmesider, blogs osv.

Figurer