Åbn undermenuer...

Impression-management

Impression-management – indtryksstyring – er et vigtigt begreb hos sociologen Erving Goffman (1922-82). Begrebet dækker den form for teknik, vi anvender til at styre det billede, vi ønsker, at andre skal få af os. Teknikken kommer til udtryk både i en bevidst og en ubevidst præsentation af selvet, fx når vi ”brander” vores personlige identitet på Facebook eller andre sociale medier med henblik på at opnå den optimale sociale identitet (omverdenens syn på os).