Åbn undermenuer...

Rene forhold

Den engelske sociolog Anthony Giddens har beskrevet det moderne ægteskab eller parforhold som et ”rent forhold”. Hermed mener han, at moderne ægteskaber i det væsentlige er en social relation mellem to mennesker, som har til formål at skabe, bekræfte og udvikle de to menneskers selvidentitet. Det ”rene forhold” og dyrkelsen af den frigjorte, unikke individualitet er et rendyrket udtryk for den individualisme, som næsten alle betydende sociologer betragter som et helt centralt træk ved det senmoderne samfund.