Åbn undermenuer...

Demografisk transition

Erfaringerne fra bl.a. Europa viser, at samfundets modernisering følges af afgørende forandringer i et lands befolkningsstruktur. Det sker i tre tidsforskudte faser, som i nutidens mindre udviklede lande kun har nogle få årtier imellem sig. I den første fase bevirker forbedrede sundhedsforhold, at væsentligt flere børn overlever til voksenalderen, bl.a. fordi spædbørnsdødeligheden falder drastisk. Andelen af unge i befolkningen stiger altså kraftigt. I den næste fase får kvinderne – bl.a. pga. øget uddannelse og bevidsthed om prævention - langt færre børn end tidligere, hvilket så bevirker, at andelen af unge i befolkningen falder igen. I den tredje fase lever voksne meget længere, dvs. at andelen af meget gamle mennesker i befolkningen øges. Hele processen, der betegnes som den demografiske transition, betyder, at et lands befolkningstal først øges og derefter igen mindskes.

 

Figurer