Åbn undermenuer...

Feudalisme

Betegnelse for den samfundsform, hvor magten ligger hos det jordejende aristokrati som i middelalderens Europa. Samfundet holdes sammen af personlige bånd af forpligtelser og rettigheder mellem over- og underordnede personer f.eks. mellem fyrste og lensherre og mellem herremand og fæstebonde.
Feudalsamfundet blev afløst af det kapitalistiske samfund.