Åbn undermenuer...

Gruppe-faser

De fleste smågrupper, fx parforhold, skoleklasser, håndboldhold og kammeratskabsgrupper, gennemløber en række mere eller mindre tydelige faser. Efter startfasen kan gruppen gennemløbe en begejstringsfase, en fastholdelsesfase, en konfliktfase, og - hvis den oprindelige gruppe overlever denne fase – en afsluttende acceptfase.

 Uddybende forklaring

De fleste smågrupper, fx parforhold, skoleklasser, håndboldhold og kammeratskabsgrupper, gennemløber en række mere eller mindre tydelige faser. Undervejs i disse faser udvikler gruppen i samspillet mellem egne og andres forventninger nogle mere eller mindre tydelige roller, som kan skifte undervejs i faserne. I mange grupper kan man således finde bærere af roller som den dominerende, budbringeren, klovnen, den altid glade, den tavse, brokkeren, den omsorgsfulde, arbejdsnarkomanen og syndebukken. Gruppe-faserne kan ofte være følgende:

  • Startfasen, der er præget af uklare normer og roller, og hvor man tøvende nærmer sig hinanden.
  • Begejstringsfasen, hvor man ”opdager hinanden”, hvor man fokuserer på, hvor godt man har det sammen, og hvor meget man har til fælles.
  • Fastholdelsesfasen, hvor man er angst for, at gruppen skal falde fra hinanden. Her forsøger man gennem social kontrol at holde hinanden fast på en særlig vi-følelse baseret på det, man indtil videre har oplevet sammen.
  • Konfliktfasen, hvor man nu fokuserer på, hvor lidt man har til fælles, og hvor irriterende de andre er. Hvis der er tale om en gruppe, som man er ”tvunget” til at være i, fx en skoleklasse, spalter gruppen sig ofte op i kliker, som kan være stærkt kritiske over for hinanden. Her findes der eventuelt syndebukke, som bliver udsat for mobning og social eksklusion.
  • Overlever den oprindelige gruppe konfliktfasen, kan man glide over i acceptfasen, hvor man accepterer og måske ligefrem værdsætter hinandens forskellighed.