Åbn undermenuer...

Social anonymitet

Den østrigsk-amerikanske sociolog og filosof Alfred Schutz (1899-1959) hævdede, at der er en markant forskel på den måde, hvorpå vi opfatter mennesker og sociale fænomener, som vi kender fra egen erfaring i ”ansigt-til-ansigt”-møder, og så mennesker og begivenheder, som vi kun har en indirekte viden om.  Schutz ”gradbøjer” den sociale anonymitet på følgende måde (1) er tættest på, 6) længst væk):

  1. Dem, jeg engang i fortiden har mødt, og som jeg sandsynligvis i fremtiden vil møde igen (fx min fraværende ven)
  2. Dem, der personligt kender nogle af dem, jeg selv møder ansigt-til-ansigt (fx min arbejdskammerats ex-kone)
  3. Dem, jeg aldrig har mødt, men sandsynligvis vil møde i en overskuelig fremtid (fx studiekammerater på det studium, som jeg har tilmeldt mig)
  4. Dem, jeg aldrig har mødt, men hvis funktion jeg kender (fx postbudet, der tømmer postkassen henne om hjørnet)
  5. Grupper, jeg ved eksisterer, men hvor jeg ikke har kendskab til det enkelte medlems funktion eller eksistens (fx lærerstaben på Åbenrå Gymnasium)
  6. Sociale kategorier, som jeg ved eksisterer, men hvis karakteristika og livsvilkår stort set er mig ukendte (fx kasteløse kvinder i Mumbai).