Åbn undermenuer...

Méconnaissance

Et begreb, som anvendes af den franske sociolog Pierre Bourdieu. Begrebet udtrykker et individs manglende indsigt i sine egne livsbetingelser, sin egen livsførelse og betydningen af det, han/hun gør. En bankmand kan således fremstille sine små rutiner som ekstremt vigtige, en kommunal embedsmand kan mene, at hele børnepasningssystemet i kommunen bryder sammen, hvis han siger sit job op osv.

Figurer