Åbn undermenuer...

Doxa

Den franske sociolog Pierre Bourdieu anvender begrebet felter. Et felt udpeger et udsnit af det sociale liv, som allerede er struktureret på forhånd. Man kan fx betegne gymnasielivet som et felt, hvor elever, lærere og administrativt personale optræder. Disse aktører bringer alle forskellige former og mængder af kapital (økonomisk, kulturel og social kapital) med sig ind i feltet, og det giver dem ifølge Bourdieu mulighed for at opnå og fastholde magt i det konkrete felt, hvis de kender feltets doxa. Herved forstår Bourdieu de forskellige regler eller spilleregler, man skal efterleve for at opnå succes i feltet. Nogle regler er ”spillerne” i feltet bevidste om, mens andre regler bliver efterlevet mere eller mindre ubevidst.