Åbn undermenuer...

EU's regionalpolitik

EU oprettede i 1993 et regionsudvalg til at støtte udviklingen af fattige regioner i EU. Støtten foregår gennem en række strukturfonde, hvoraf de vigtigste er Regionalfonden og Socialfonden. Disse fonde er nu EUs største udgiftspost. Formålet er at udligne de store forskelle mellem rige og fattige regioner. Forskellen eksisterer både mellem lande og inden for lande, hvor byområder er mere velstående end landdistrikter. Over halvdelen af støtten går i dag til regioner i Østeuropa. Uofficielt er der et andet formål med regionalpolitikken, nemlig at svække de stærke nationalstater i EU. Regioner med stærk selvstændighedstrang som Skotland (Storbritannien) og Catalonien (Spanien) er tilhængere af et udbygget regionalt samarbejde.

Figurer

Læs videre