Åbn undermenuer...

EU i flere hastigheder

Finanskrisen fra 2008 og den efterfølgende økonomiske krise har ført til store økonomiske problemer i en række EU-lande, bl.a. i PIIGS-landene, men også stor politisk uenighed om, hvordan samarbejdet mellem EU-landene skal foregå fremover. Man taler i denne forbindelse om ”det fleksible EU”, hvor man forestiller sig, at medlemsstaterne deltager i forskelligt omfang i de forskellige samarbejdsområder.

Èn af de modeller, man debatterer, kalder man for ”EU i flere hastigheder”. Her anerkender alle medlemsstaterne de fælles mål, der er nedskrevet i EU-traktaten (og efterfølgende beslutninger), men der tages højde for, at ikke alle lande er i stand til at nå målene inden for den samme tidsramme. Det gælder især for nye medlemslande, fx mht. afvikling af handelshindringer.

Figurer