Åbn undermenuer...

Funktionalistisk integrationsteori

Teorien er knyttet til udviklingen af EU og antager, at lande samarbejder, fordi visse opgaver bedre løses i fællesskab. Teorien tager udgangspunkt i den sociologiske funktionalistiske teori om, at ethvert samfund har bestemte funktioner, der skal udføres, for at samfundet kan hænge sammen. I international politik vil samarbejde ifølge funktionalisterne formindske risikoen for krig. Der er tale om et rent praktisk samarbejde, som når jernbanedriften har brug for samme sporvidde i alle lande og fælles køreplaner. Nogle funktionalister antager, at funktionelt samarbejde sætter en integrationsproces i gang, hvor stadigt flere områder inddrages såkaldt spillover fra det ene område til det næste. Denne neofunktionalistiske teori, som er omdiskuteret i forhold til EU, antager således, at integrationsprocessen starter nedefra i samfundene med samarbejde om praktiske funktioner og derefter bevæger sig opad mod de mere politiske funktioner. Som regel betragtes den føderalistiske teori (politisk aftalt integration) som modsætningen til funktionalismen, idet føderalisterne mener, at integrationsprocessen bør starte ovenfra.

Figurer

Læs videre