Åbn undermenuer...

EU's historie i hovedpunkter

I 1952 indledte 6 lande (Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxemborg) et tæt  samarbejde på kul- og stålområdet: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Dette samarbejde blev med Rom-traktaten i 1957 udvidet til EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab).

Samarbejdet udviklede sig i årene efter med integrationen både i bredden og dybden. Integrationen i bredden er for det første sket ved, at stadigt flere lande er blevet optaget i EU (samarbejdets navn fra 1993), således at vi i 2013 nåede op på 28 lande. For det andet er bredde-integrationen foregået ved, at stadigt flere sagsområder er medtaget i EU.

Integrationen i dybden er sket ved, at medlemslandene gradvist har afgivet mere og mere suverænitet til EU's besluttende organer.

 Uddybende forklaring

I 1952 indledte 6 lande (Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxemborg) et tæt  samarbejde på kul- og stålområdet: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Dette samarbejde blev med Rom-traktaten i 1957 udvidet til EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab). Samarbejdet udviklede sig i årene efter med integrationen både i bredden og dybden. Integrationen i bredden er for det første sket ved, at stadigt flere lande er blevet optaget i EU (samarbejdets navn fra 1993), således at vi i 2013 nåede op på 28 lande. For det andet er bredde-integrationen foregået ved, at stadigt flere sagsområder er medtaget i EU. Integrationen i dybden er sket ved, at medlemslandene gradvist har afgivet mere og mere suverænitet til EU's besluttende organer.

I det følgende er EU's historie beskrevet i punktform:

 • 1952, jul. EKSF-traktaten træder i kraft (Det Europæiske Kul- og stålfællesskab).
 • 1958, jan. EF-traktaterne (Rom-traktaten) træder i kraft.
 • 1966, jan. Luxembourg-forliget indgås om vetoret i sager med vitale interesser.
 • 1972, okt. Ja ved dansk folkeafstemning om indtræden i EF.
 • 1973, jan. Danmark, England og Irland indtræder i EF.
 • 1981, jan. Grækenland bliver EF's 10. medlemsland.
 • 1986, jan. Spanien og Portugal optages i EF som medlem nr. 11 og 12.
 • 1986, feb. Ja ved dansk vejledende folkeafstemning om EF-pakken (Europæisk Fælles Akt).
 • 1991, dec. Maastricht-traktaten om etablering af Den Europæiske Union (EU) underskrives.
 • 1992, jun. Maastricht-traktaten forkastes ved en folkeafstemning i Danmark.
 • 1992, dec. Edinburgh-aftalen. Fire danske undtagelser til Maastricht-traktaten.
 • 1993, maj Ved folkeafstemning i Danmark accepterer vælgerne Maastricht-traktaten med de fire forbehold.
 • 1993, okt. Maastricht-traktaten træder i kraft, og navnet ændres fra De Europæiske Fællesskaber (EF) til Den Europæiske Union, EU.
 • 1994, nov. Ved en folkeafstemning afviser nordmændene optagelse i EU.
 • 1995, jan. Finland, Sverige og Østrig indtræder i EU, der dermed består af 15 lande.
 • 1997, okt. Amsterdam-traktaten underskrives.
 • 1998, maj Amsterdam-traktaten godkendes ved folkeafstemning i Danmark.
 • 1999, jan. ØMU'ens 3. fase med fastlåste kurser og indførelse af euro som betalingsenhed for 11 lande.
 • 2000, sep. Nej ved folkeafstemning i Danmark om deltagelse i den europæiske monetære union, ØMU'ens tredje fase med indførelse af den fælles mønt Euroen. JA: 1.621.937 stemmer (46,9 %), NEJ: 1.838.026 (53,1 %). Stemmeprocent: 87,5.
 • 2000, dec. Nice-traktaten underskrives.
 • 2001, jan. Grækenland indtræder i euro-samarbejdet som land nr. 12.
 • 2001, jun. Nej til Nice-traktaten ved folkeafstemning i Irland. NEJ: 53,9 %, JA: 46,1 %. Stemmeprocent: 30. 
 • 2002, okt. Ja til Nice-traktaten ved folkeafstemning i Irland: JA: 63 %, NEJ: 37 %, stemmeprocent 48.
 • 2002, dec. EU vedtager udvidelsen af EU på topmødet i København med ti nye lande til maj 2004: Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Litauen, Letland, Slovenien, Estland, Cypern og Malta.
 • 2003, april Tiltrædelsestraktater for de ti nye lande underskrives i Athen. 
 • 2004, maj EU udvides med ti nye lande (se 2002, dec.). 
 • 2005 Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien og Kroatien har nu status som kandidatlande. Kroatien begynder forhandlinger i 2005. Køreplanen for Tyrkiets optagelse er stadig til diskussion. Makedonien har søgt om medlemskab.
 • 2006, Servicedirektivet vedtages i maj måned. Sloveniens valuta fastlåses i juli måned til euro, optages i eurozonen jan 2007.
 • 2007, 1/1 optages Bulgarien og Rumænien i EU. 9/3 beslutter Det Europæiske Råd på topmødet i Bruxelles en ambitiøs energi- og klimaaftale, kaldet 'Europas grønne gennembrud'. 23/6 opgives Forfatningen endeligt, og det besluttes at erstatte den med en reformtraktat, dvs. forfatningen i en mindre udgave. Reformtraktaten  vedtages på topmødet 18-19/10 i Lissabon.
 • 2008, 23/1 fremlægges Klimapakken af Kommissionen. 12/6 afviser den irske befolkning ved en folkeafstemning Lissabon-traktaten. 12/12 vedtages Klimapakken samt en aftale om handel med CO2-kvoter. 
 • 2009, 4-7/6 afholdtes der EU-parlamentsvalg. Maj 2009 etableres en hjælpepakke til Grækenland på 45 mia. euro i lån, fulgt op af yderligere 65 mia. euro de følgende år.
 • 2010-12: EU-landene vedtager en række hjælpepakker og stabilitetsmekanismer med henblik på en stabilisering af euroen og finansiel hjælp til kriseramte europæiske økonominer, se EFSF og ESM.
 • 2012-13: Europakommissionen fremsætter forslag til en fælles bankunion for alle EU-lande, se Bankunionen (EU).

Figurer

Læs videre