Åbn undermenuer...

Spillover-effekt

Led i en integrationsteori, som antager, at samarbejde på et enkelt funktionelt område breder sig mere eller mindre automatisk til andre områder, den såkaldte spill-over-effekt. Den funktionalistiske integrationsteori antager, at stater samarbejder på afgrænsede, praktiske områder (fx transport, post, handel). Den efterfølgende neofunktionalistiske teori hævder, at der er tale om en integrationsproces hen imod et tættere samarbejde som i EU. Samarbejdet vil brede sig fra tekniske og handelsmæssige forhold til mere politiske områder. Således krævede Det indre Markeds åbning af grænsebomme et udvidet politisamarbejde. Og fælles mønt førte til koordinering af den økonomiske politik. Teorien er dog omdiskuteret, da integrationsprocessen og dermed spill-over-effekten - i flere tilfælde er gået i stå.

Figurer

Læs videre