Åbn undermenuer...

Subsidiaritetsprincippet

Princip om, at politiske beslutninger skal træffes på lavest mulige administrative niveau. Bortset fra de områder, hvor EU har enekompetence, skal EU kun handle på områder, hvor den påtænkte handling bedre kan gennemføres på EU-plan end på nationalt plan. Kaldes også nærhedsprincippet.

Læs videre