Åbn undermenuer...

Integrationsdilemma

Et dilemma, som alle EU’s medlemslande kan siges at stå i. På den ene side vil staterne gerne bevare den størst mulige selvstændighed (suverænitet) i samarbejdet med de andre lande, mens de på den anden side også ønsker at få indflydelse på de andre landes handlinger. Det sidste kan de få, hvis de indgår bindende aftaler med de øvrige medlemslande og indfører fælles regler, men disse fælles regler vil jo netop begrænse alle medlemslandenes suverænitet.

Læs videre