Åbn undermenuer...

Stabilitets- og vækstpagten

Den aftale mellem EU-landene, der skal hindre, at enkeltlande undergraver den økonomiske stabilitet med uforholdsmæssigt store underskud på statsbudgettet. Aftalen indebærer, at medlemslandene skal sigte mod balance på statsbudgettet. Særligt for euro-landene gælder, at dersom de får budgetunderskud på mere end 3% af BNP, kan de pålægges en bod til EU, som dog tilbagebetales, hvis landet inden for to år retter underskuddet op. Dersom underskuddet skyldes ekstraordinære eller midlertidige forhold, skal der ikke betales bod. Desuden må landenes statsgæld maksimum være på 60% af BNP.