Åbn undermenuer...

FUSP (EU)

Det Fælles Udenrigs- og SikkerhedsPolitiske samarbejde (FUSP) er et mellemstatsligt samarbejde, som formuleret i Traktaten om den Europæiske Union, art 11. Det er udenrigsministrene, der træder sammen som Ministerrådet (almindelige anliggender), og som behandler FUSP-spørgsmål.

Med Lissabon-traktaten har EU fået en slags udenrigsminister, hvilket betyder en styrkelse af EU udadtil på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

Læs videre