Åbn undermenuer...

FUSP (EU)

Det Fælles Udenrigs- og SikkerhedsPolitiske samarbejde (FUSP) er et mellemstatsligt samarbejde, som formuleret i Traktaten om den Europæiske Union, art 11. Det er

Få adgang til Samfundsfag.dk

Læs videre