Åbn undermenuer...

EU's konkurrenceregler

For at supplere Det indre Markeds bestemmelser om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser har EU indført en række konkurrenceregler for de europæiske virksomheder. De må således ikke indgå konkurrencebegrænsende aftaler, såkaldte karteller, hvor virksomhederne aftaler en (høj) pris. De må heller ikke misbruge en dominerende stilling til fx at genere konkurrenter. Konkurrencereglerne administreres af Kommissionen, der har mulighed for at pålægge virksomheder bøde. Således har en række kartelsager i bl.a. luftfartsindustrien og rør-industrien givet store bøder. De største bøder for overtrædelse af konkurrencereglerne har været flere milliarder kroner. Endelig har Kommissionen mulighed for at forbyde meget store fusioner mellem virksomheder, idet man så vidt muligt ønsker at bevare en vis konkurrence på alle delmarkeder i EU.

Læs videre