Åbn undermenuer...

EU-forfatningen

Forfatningen blev vedtaget på topmødet i Det Europæiske Råd, juni 2004. Den skulle efterfølgende godkendes i de enkelte landes parlamenter, mange steder efter en folkeafstemning. Ved folkeafstemninger i Frankrig (29/5 2005; nej: 54,8 %) og Holland (1/6 2005; nej: 61,5 %) blev forfatningen nedstemt. Stats- og regeringscheferne blev d. 16/6 2005 enige om at forlænge ratifikationen af forfatningstraktaten indtil 2007. 23/6 2007 besluttedes det endeligt på Det europæiske Råds topmøde i Berlin at opgive ratifikationen af forfatningen, og erstatte denne med en reformtraktat, som dels er mindre ambitiøs end forfatningstraktatforslaget, dels udsætter afgørende ændringer helt til 2017. Reformtraktaten kaldes for Lissabon-traktaten.

Læs videre