Åbn undermenuer...

EU's retlige samarbejde

EU har i dag et omfattende samarbejde mellem politi og domstole, bl.a. om visumregler, asyl, grænsekontrol og politimæssig efterforskning af forbrydelser. Samarbejdet startede som et mellemstatsligt samarbejde, hvor hvert land kunne nedlægge veto, men er i dag et overstatsligt samarbejde. Netop på grund af muligheden for overnationalt samarbejde er det retlige samarbejde et af de danske forbehold over for Maastricht-traktaten i 1992. Danmark ønskede ikke fælles regler på asyl- og indvandringsområdet. I praksis deltager Danmark dog i store dele af det retlige samarbejde. Det retlige samarbejde i EU er et af de områder, der både i omfang og med hensyn til beslutningsformen (fra mellemstatsligt til overstatsligt) har udviklet sig mest i EU.
I de seneste år har strømmen af flygtninge mod Europa ført til krav fra de sydeuropæiske lande i EU om en mere solidarisk asylpolitik, men det har indtil videre ikke vundet gehør i de øvrige EU-lande. Her har man været mere optaget af ønsket om at revidere Schengen-samarbejdet om den frie bevægelighed inden for EU og derigennem begrænse tilstrømningen af uønskede udlændinge.

Figurer

Læs videre