Åbn undermenuer...

Asylansøger

En asylansøger er en person, der søger om politisk asyl (beskyttelse) som flygtning, men som endnu ikke har fået sin sag færdigbehandlet. Asylansøgere indgår ikke i antallet af udenlandske statsborgere. Personer, der allerede har en opholdstilladelse på det tidspunkt, de søger om asyl (f.eks. familiesammenførte personer), indgår ikke i opgørelsen. Ligeledes indgår frihedsberøvede asylansøgere ikke i opgørelsen.

Læs videre