Åbn undermenuer...

Integrationspolitik

At integrere vil sige at bringe noget sammen til en helhed. Man taler fx om integration af landene i EU. Integrationspolitik bruges også om integration af indvandrere og etniske grupper i et samfund.
Når det gælder integration af indvandrere og etniske grupper, skelnes der mellem forskellige typer af integration. Den mest vidtgående integration er assimilation, hvor man sigter efter at ændre minoritetsgruppernes kulturer, så de kommer til at ligne den dominerende gruppes. Segregation betyder, at grupperne holdes adskilt, jvf. fx apartheid-politikken i Sydafrika indtil midten af 1990erne, hvor hvide og sorte blev holdt adskilt. Pluralistisk integration indebærer, at grupperne bringes sammen under iagttagelse af og respekt for deres respektive egenart.

Figurer

Læs videre