Åbn undermenuer...

Familiesammenføring

I udlændingeloven findes bestemmelser om hvilke vilkår, der skal være opfyldt, for at herboende udlændinge kan blive familiesammenført med deres ægtefælle eller samlever og børn under 18 år. Reglerne om familiesammenføring er blevet strammet flere gange. De nuværende regler stiller krav om, at indvandrere skal have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mindst 3 år, hvilket i praksis betyder, at den enkelte skal have opholdt sig i Danmark i mindst 6 år, for at kunne blive familiesammenført med ægtefælle eller samlever.  Endvidere er indvandreres adgang til familiesammenføring med forældre over 60 år blevet ophævet, og der er indsat nye bestemmelser i udlændingeloven med henblik på at forhindre, at der opnås opholdstilladelse på baggrund af arrangerede ægteskaber og proformaægteskaber.