Åbn undermenuer...

Assimilation

Indvandrerpolitik handler dels om den regulering, der sker af adgangen til landet, dels om de principper der anvendes i behandlingen af de indvandrede borgere, der bor i landet. I forbindelse med sidstnævnte skelner man mellem: Assimilationspolitik, der tilstræber at den indvandrede gruppe overtager majoritetsbefolkningens kultur. Tilhængere af assimilationsstrategien i dansk indvandrerpolitik mener, at det er bedst at blive så dansk som muligt, når man bor i Danmark. Pluralistisk integration, hvor politikken giver mulighed for, at minoritetsgruppen besvarer sit kulturelle særpræg samtidig med at der skabes en fælleskulturel basis. Segregation, som man taler om, når konsekvensen af den førte indvandrerpolitik eller mangel på samme fører til, at de etniske grupper stort set lever adskilt fra hinanden.

Læs videre