Åbn undermenuer...

Flygtningestatus

Får man godkendt sin asylansøgning, har man status som flygtning og dermed tidsbegrænset opholdstilladelse.  Der er tre grupper af flygtninge, der kan opnå asyl i Danmark: konventionsflygtninge, kvoteflygtninge og flygtninge med beskyttelsesstatus.

Konventionsflygtninge: Hvis asylansøgere kan opnå status som flygtning på grundlag af FN's Flygtningekonvention, er der tale om konventionsflygtninge. I konventionen står der, at man er flygtning, hvis man er flygtet fra sit hjemland med velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, politisk holdning eller socialt tilhørsforhold.

Kvoteflygtninge: I forbindelse med det internationale flygtningearbejde modtager Danmark årligt et vist antal flygtninge, der udvælges fra FN's flygtningelejre rundt om i verden. Folketinget fastsætter en kvote for antallet af kvoteflygtninge, og kvoten er for tiden på knap 500 personer om året. Denne gruppe flygtninge betegnes kvoteflygtninge eller FN-flygtninge.

Flygtninge med beskyttelsesstatus: Asylansøgere, der ved tilbagevenden til deres hjemland risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, kan få 'opholdstilladelse med beskyttelsesstatus'.  Man kan ikke få asyl i Danmark alene pga.: sult og økonomisk nød, miljø- og naturkatastrofer eller krig.