Åbn undermenuer...

Etnocentrisme

En etnisk gruppe er en gruppe med en fælles identitet knyttet til kendetegn som sprog, kultur og religion. Når syn på og holdning til andre personer og grupper er bestemt af de etniske briller man har på, dvs. de forestillinger, man har om normal og rigtig adfærd mv. knyttet til ens egen etniske gruppes normer og kultur, er der tale om etnocentrisme. Når forestillingerne om andre grupper bliver meget forenklede og uden hensyntagen til individuelle forskelle, taler man om stereotyper og fordomme. Om holdninger er bestemt af etnocentrisme, kan være svært at afgøre præcist.

Læs videre