Åbn undermenuer...

Integration i bredden

Dette integrationsbegreb står i modsætning til integration i dybden. Med breddeintegration i EU tænker man på to kvantitative forhold: antallet af stater, der er med i samarbejdet, og antallet af sagsområder, der samarbejdes om. Jo flere stater, og jo flere sagsområder, jo mere bredde.

I de senere år har breddeintegrationen mest drejet sig om antallet af medlemslande, fordi spørgsmålet om optagelse af nye medlemmer har stået centralt i debatten om EU. Og det vil det fortsat gøre, bl.a. pga. optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet og flere Balkan-lande.

Den anden form for breddeintegration: en udvidelse af antallet af sagsområder, kan komme på tale, hvis fx uddannelse og kultur i højere grad gøres til en del af samarbejdet.

Læs videre