Åbn undermenuer...

COREPER (EU)

COREPER er en forkortelse for Comité de représentants permanents, på dansk De faste repræsentanters komité.  Medlemmer: De 27 EU-ambassadører eller deres stedfortrædere.  Kompetence: Forbereder Ministerrådets møder og reelt besluttende i ukontroversielle sager (såkaldte A-sager), der så formelt besluttes i Ministerrådet, uden debat.

Figurer

Læs videre