Åbn undermenuer...

Unionsborgerskab

En række rettigheder for EU-borgere, der blev vedtaget med Maastricht-traktaten i 1992. Unionsborgerskabet giver blandt andet fri bevægelighed over hele EU, ret til at stemme ved lokalvalg i det EU-land, hvor man opholder sig, og ret til at søge hjælp på enhver ambassade fra et EU-land, hvis man opholder sig uden for EU. Unionsborgerskabet har dog mest symbolsk betydning og træder ikke i stedet for det nationale statsborgerskab.

Læs videre