Åbn undermenuer...

Harmonisering

Ensretning af love og regler. Begrebet har især fundet anvendelse i EU efter vedtagelsen af Fælles Akt (traktat) i 1987, hvis formål var at gennemføre et frit, indre marked for alle varer. Kommissionen havde i 1985 påvist, at der eksisterede mange handelshindringer mellem landene, og at det derfor ville være nødvendigt at harmonisere lovgivningen, dvs. at gøre de tekniske standarder i medlemslandene ens. Arbejdet med harmoniseringsdirektiverne viste sig imidlertid meget tidskrævende på grund af uenighed, og derfor blev mange direktiver vedtaget efter et princip om gensidig anerkendelse, hvor man i stedet for totalharmonisering vedtager et mere generelt direktiv, således at et produkt, der er lovligt fremstillet i ét medlemsland, frit skal kunne eksporteres til andre medlemslande.

Læs videre