Åbn undermenuer...

EUGFL (EU)

Den europæiske landbrugsfond (Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, efter de franske forbogstaver også kaldet FEOGA), blev oprettet i forbindelse med den fælles landbrugspolitik (PAC) i 1962 for at sikre forsyninger, indtægter i landbruget og prisstabilitet. Fonden er delt op i to sektioner: Garantisektionen sikrer prisstabilitet på landbrugsvarer ved hjælp af prisstøtte, opkøb og salg af landbrugsvarer. Den anden sektion, udviklingssektionen (også kaldet landbrugsstrukturfonden) skal ved hjælp af støtte til landbrugssektoren fremme tilpasning og modernisering af EU's landbrug. Omkostningerne til den fælles landbrugspolitik udgjorde i 1980 over 2/3 af EU's budget, men er i dag lidt under halvdelen af budgettet.

Læs videre