Åbn undermenuer...

Fællesmarked

Geografisk område med to eller flere lande, som har fjernet told og andre hindringer for den indbyrdes samhandel. Endvidere indeholder et fællesmarked regler for fri etablering af virksomheder i de andre lande og regler om, at kapital og arbejdskraft frit kan flyde mellem landene. I 1960'erne kaldtes EU populært for Fællesmarkedet. Det var dog først med etableringen af Det indre Marked i 1986, at EU med rette levede op til betegnelsen fællesmarked.

Figurer