Åbn undermenuer...

ESM

Forkortelse for Den Europæiske Stabilitetsmekanisme. I den såkaldte Bankunion, der ultimo 2012 er under forhandling i EU-systemet, indgår bl.a. en fond, ESM, som dels skal yde lån til gældsplagede lande, dels kan tilbyde økonomisk støtte til nødlidende banker i form af indskydergaranti, lån til konsolidering m.v., således at det ikke er det enkelte lands skatteydere, der via de statslige finanser skal betale gildet. ESM-traktaten trådte formelt i kraft 27. september 2012 og afløser efter planen den foreløbige stabilitetsmekanisme, EFSF, fra juli 2013. Indtil da supplerer de to fonde hinanden.

 Uddybende forklaring

Forkortelse for Den Europæiske Stabilitetsmekanisme. I den såkaldte Bankunion, der ultimo 2012 er under forhandling i EU-systemet, indgår bl.a. en fond, ESM, som for det første skal yde lån til gældsplagede lande, såsom PIIGS-landene (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien). For det andet kan ESM tilbyde økonomisk støtte til nødlidende banker i form af indskydergaranti, lån til konsolidering m.v., således at det ikke bliver det enkelte lands skatteydere, der via de statslige finanser skal betale gildet. ESM-traktaten trådte formelt i kraft 27. september 2012 og afløser efter planen den foreløbige stabilitetsmekanisme, EFSF, fra juli 2013. Indtil da supplerer de to fonde hinanden.

Det bliver sådan, at lande, der ønsker hjælp, selv skal ansøge om den. Hjælpen ydes ikke betingelsesløst. Tværtimod vil der blive stillet håndfaste krav til både banker (strammere udlån, nedskrivning af gæld) og stater (besparelser, strukturreformer, højere skatter) for at få hjælp fra ESM. For lande, der ansøger om hjælp, vil det være et stort politisk nederlag. Oftest har man forinden benægtet, at der egentlig er større problemer (vi har styr på det her!), og dernæst bliver man underkastet andres beslutninger, jfr. udviklingen i Grækenland i de seneste år.

Det forventes, at ESM vil have en ramme på ca. 700 mia. euro til at begynde med. Heraf har Tyskland bidraget med at garantere190 mia. Ud over, at det nødlidende land selv skal ansøge om hjælp, skal de fleste beslutninger truffet af ESM godkendes enstemmigt af de enkelte lande, som bidrager. Øvrige beslutninger skal godkendes med 80 % -flertal udregnet efter kapitalbidrag. Da Tyskland bidrager med 27 % (190/700), kan Tyskland i princippet nedlægge veto mod alle beslutninger, hvis de synes ”gode penge bliver smidt efter dårlige penge”.

 

 

Læs videre