Åbn undermenuer...

Overstatsligt samarbejde

Formaliseret samarbejde mellem stater, som begrænser den enkelte stats suverænitet. Samarbejdet vil som udgangspunkt bygge på en traktat, hvor medlemsstaterne overlader beslutninger til fælles organer, dvs. at de deltagende stater afgiver suverænitet til de fælles organer. Det overstatslige samarbejde er velset i den liberale tankegang i international politik. Samarbejdet kan være begrænset til enkelte områder eller udvikle sig til en egentlig forbundsstat med samme politiske organer som i nationalstaten. Over for det overstatslige samarbejde står et mellemstatsligt samarbejde, hvor den enkelte stat kan nedlægge veto eller træde ud af samarbejdet. EU betragtes som det mest vidtgående moderne eksempel på overstatsligt samarbejde, hvor Kommission, Ministerråd og Parlament kan lovgive med direkte virkning for EU's borgere.

Figurer

Læs videre