Åbn undermenuer...

Gravitationsmodellen

En model til forklaring af mønstre i landes udenrigshandel. Ifølge modellen vil omfanget af et lands handel med andre lande være bestemt af tre faktorer: geografisk nærhed, kulturel nærhed og de andre landes BNP. Jo nærmere geografisk og kulturelt et andet land (B) ligger i forhold til land A, og jo større dets BNP er, jo større samhandel vil der være mellem land A og land B.

 

For Danmarks vedkommende kan modellen fx forklare den store samhandel med nabolandene Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge, samt med USA, og på den anden side den begrænsede handel med nabolandet Polen.